Loading…

Privacy

# Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Zuid Nederlandse Theatermaatschappij B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Theater aan de Parade.

Verwerking van persoonsgegevens door Theater aan de Parade
Theater aan de Parade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.theateraandeparade.nl en haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.
Ook hechten wij eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Theater aan de Parade verzamelt en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Theater aan de Parade staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.
Dit privacystatement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater aan de Parade. Het meest actuele privacystatement kunt u altijd vinden via de volgende link: theateraandeparade.nl/privacy .

Doel van de gegevensverwerking
Theater aan de Parade verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater aan de Parade kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Theater aan de Parade afnemen. Daarnaast verzamelt Theater aan de Parade gegevens van bezoekers van de website en van ontvangers van de Theater aan de Parade nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “gast(en)”) voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrief
Via een speciaal aanmeldformulier op de website van Theater aan de Parade kunt u zich aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over (bij)boekingen, nieuws en theatertips maximaal een keer per week.
Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink onderaan in de mail de mogelijkheid geboden u uit te schrijven (“opt-out”). Indien u ervoor kiest gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid, ontvangt u van Theater aan de Parade geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (“servicemails” met een wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting, informatie over uw bezoek, etc.).
Als dat niet lukt of als u wilt dat Theater aan de Parade uw gegevens in het geheel niet voor marketingactiviteiten gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@theateraandeparade.nl.

Servicemails
Als u tickets koopt gaat u ermee akkoord dat wij u een servicemail sturen voorafgaand aan de voorstelling. Hierin vindt u relevante informatie over de voorstelling, zoals aanvangstijd, eindtijd, de aanwezigheid van een pauze en eventuele wijzigingen in de voorstelling. Ook is het mogelijk dat wij u na afloop een servicemail sturen om u te bedanken voor uw bezoek en u te vragen naar uw ervaring.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en deze zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. De website van Theater aan de Parade maakt gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
De website van Theater aan de Parade maakt gebruik van functionele, analytische, social media en advertising cookies.
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de zoekfunctie op de site. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van onze website. Deze inzichten verwerken we om onze website te verbeteren. De social media cookies zorgen ervoor dat u YouTube videos kunt afspelen op onze website. De advertising cookies houden bezoekersaantallen en de klantreis bij, waardoor wij in staat zijn om het websitegebruik te verbeteren en advertenties te monitoren.
U kunt bij uw browser onder ‘Instellingen’ opgeven dat cookies geweigerd moeten worden of dat u een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden.

Bereikbaarheid
Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Werving
We willen een zo groot mogelijk publiek van theater laten genieten. Daarom werven wij nieuwe bezoekers, sponsoren, zakelijke relaties en nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden.
Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.
Winacties
Als u mee doet aan een winactie om vrijkaarten te winnen voor een voorstelling, behouden wij ons het recht voor om een e-mail te sturen naar de winnaar van deze actie, alsmede in enkele gevallen de niet-winnaars een leuke aanbieding per e-mail te doen voor dezelfde voorstelling.

Anoniem kaarten bestellen
Wij bieden u de mogelijkheid om anoniem kaarten voor onze voorstellingen te bestellen. Vooralsnog is dit alleen mogelijk aan de kassa van Theater aan de Parade. Let wel: indien er wijzigingen zijn rondom een voorstelling of andere zaken waar wij bezoekers van op de hoogte moeten brengen, zijn we helaas niet in staat om u daarover te informeren.

Sollicitatiedoeleinden
Als u solliciteert voor een functie bij Theater aan de Parade, gebruiken wij uw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure. Indien wij uw gegevens langer willen bewaren voor het geval een andere passende functie vrijkomt, zullen wij hiervoor altijd toestemming aan u vragen.

Privacy van kinderen
Als u jonger bent dan 16 jaar, moet er eerst toestemming zijn van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u geen gegevens aan ons te verstrekken als u jonger bent dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Theater aan de Parade heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Theater aan de Parade verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Met wie deelt Theater aan de Parade uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Hoe lang bewaart Theater aan de Parade uw persoonsgegevens?
Theater aan de Parade bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Theater aan de Parade van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

Copyright
Deze website is gemaakt door Zicht en wordt onderhouden door Theater aan de Parade. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Theater aan de Parade worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectueel en_of industrieel eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Theater aan de Parade, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en_of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over het privacystatement van Theater aan de Parade en in verband met de verwerking door Theater aan de Parade van uw gegevens, kunt u zich richten tot de Afdeling Marketing, via info@theateraandeparade.nl of per brief naar ons postadres.
Heeft u een klacht over de wijze waarop Theater aan de Parade uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden via info@theateraandeparade.nl . Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Laatste wijzigingen: januari 2021