Loading…

Tix Privacybeleid

Algemeen

Tix Ticketing ("Tix") biedt een verkoopsysteem voor de verkoop en administratie van tickets voor evenementen en aanverwante producten (hierna "het systeem" of "Tix-systeem" genoemd). Degenen die het verkoopsysteem gebruiken, zijn Tix-klanten (“Klant”). Tix-klanten zijn volledig verantwoordelijk voor hun evenementen en Tix is alleen de technische leverancier van het systeem. Alle vragen met betrekking tot de evenementen en/of het privacybeleid van de klant worden rechtstreeks aan de betreffende klant gericht.

Verzameling van persoonsgegevens

Tix verzamelt persoonlijke informatie in verband met de aankoop van tickets voor evenementen of producten waarbij een Klant het Tix-systeem gebruikt en wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of Facebook.

Gebruik van persoonsgegevens

Tix slaat persoonsgegevens op namens de Klant en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat Tix de persoonlijke gegevens die in het systeem zijn opgeslagen beschermt en dat je altijd het recht hebt om contact op te nemen met Tix voor informatie over welke persoonlijke gegevens van je zijn opgeslagen. In dit beleid wordt uitgelegd hoe Tix je persoonlijke gegevens verwerkt wanneer je het verkoopsysteem via tixnl.nl of de eigen website van de Klant gebruikt.
Verschillende Klanten zijn verantwoordelijk voor verschillende evenementen, wat betekent dat verschillende Klanten verantwoordelijk zijn voor je persoonlijke gegevens, afhankelijk van de evenementen waarvoor je tickets koopt en de producten die je koopt.
Tix verwerkt de persoonlijke informatie die je verstrekt in verband met het gebruik van het systeem of omdat je contact met ons opneemt. Het kan hierbij gaan om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer, kaartgegevens of andere informatie die die je verstrekt in verband met het kopen van het ticket of in verband met andere communicatie met Tix.

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Tix is een verwerker van gegevens en is namens de Klant (de verwerkingsverantwoordelijke) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en dat dit gebeurt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Waarom verwerkt Tix persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Tix verwerkt om:

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt door personeel van Tix en door assistenten van persoonsgegevens van Tix-klanten. Zolang er geen wettelijke verplichting is om persoonsgegevens vrij te geven, worden deze niet aan derden verstrekt. Tix maakt of verkoopt nooit persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden aan derden. Iedereen die toegang heeft tot de gegevens is verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de AVG-wet nr. 90/2018.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Tix bewaart je persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan de bestaande verplichtingen te voldoen.

Veiligheid

Tix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. De maatregelen bieden een beveiligingsniveau dat in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarbij rekening wordt gehouden met:

Updates van het privacybeleid

Tix werkt dit privacybeleid continu bij en de actuele versie is altijd beschikbaar op tixnl.nl.

Contact

Tix
Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 21 januari 2020.